Onderwijs maximaal inclusief inrichten

Thema: kansengelijkheid

Ingezonden door: Kentalis

Beschrijf de oplossing
Onderwijs Maximaal inclusief inrichten

  1. De huidige systematiek van apart gesitueerde instellingen voor gespecialiseerd onderwijs kan er toe leiden dat kinderen van jongs af aan het gevoel hebben “er niet bij te horen”. Door het etiket “speciaal onderwijs” voelen ze zich gestigmatiseerd. Gestigmatiseerde kinderen hebben het in de maatschappij een stuk lastiger waardoor ze minder kansen hebben.
  2. Daarbij is met name in het vo het aanbod voor leerlingen in het vso een stuk beperkter; omdat vso scholen kleiner zijn kunnen zijn minder vmbo-profielen aanbieden. Door te sturen op maximaal inclusief onderwijs ontstaan voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften meer opleidingsmogelijkheden en daardoor ook meer gelijkheid in kansen.
  3. Door leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte gescheiden onderwijs aan te bieden ontneem je leerlingen de kans om op te groeien met leeftijdgenoten zonder beperkingen. Hierdoor beperk je deze groep in hun ontwikkeling, immers, ze leren alleen van leeftijdgenoten met dezelfde problematiek. Vanuit internationaal onderzoek is bekend dat inclusief onderwijs leidt tot een betere sociaal emotionele ontwikkeling en daarnaast dat impliciet leren versterkt wordt. Dat geldt voor zowel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte als reguliere leerlingen.
  4. Door kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes te situeren apart van reguliere leerlingen, leren de reguliere leerlingen niet dat er in de maatschappij ook mensen zijn met specifieke ondersteuning. Ze komen er niet mee in aanraking en kunnen ze dus ook niet kennen. Uiteindelijk willen we komen tot een maatschappij waarin iedereen kan participeren, ongeacht beperkingen, niveau of achtergrond. Het is belangrijk om van jongs af aan hiermee te beginnen zodat het normaal wordt als iemand een beperking heeft en iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Op welke manier wordt de leerling er beter van?
“Bovenstaand  betekent niet per se dat gespecialiseerd onderwijs geen goed onderwijs is. Sterker nog, de expertise is onmisbaar om de leerlingen goed onderwijs aan te kunnen bieden. Maar de manier waarop het nu is  ingericht zou anders moeten. Mijn voorstel zou zijn dat alle scholen voor gespecialiseerd onderwijs hun onderwijs inrichten binnen de muren van een reguliere school en het uitgangspunt is dat deze leerlingen in een reguliere klas zitten en daar de ondersteuning krijgen die nodig is van gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsondersteuners uit het gespecialiseerd onderwijs In veel landen is dit werkelijkheid. Denk  bijvoorbeeld aan Canada, Noorwegen, Zweden of Finland.”

Wie en wat heb jij nodig? Wat kan je zelf bieden?
“Ik ben er al mee begonnen op diverse plaatsen in Nederland werkt Kentalis aan inclusiever onderwijs. Steeds met succes. Overheidsbeleid zou hierin meer sturend ingericht moeten worden. De keuze om geen inclusief onderwijs aan te bieden zou m.i. niet meer gemaakt mogen worden.”

Ken je een voorbeeld waar dit al in de praktijk is gebracht?
“Jazeker, Op diverse plaatsen. Een goed voorbeeld is Kentalis Compas College in Oss waarbij vso-onderwijs volledig geïntegreerd is binnen het regulier onderwijs.”