De Staat van het Onderwijs 2022

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op 13 april en 11 mei.

Presentatie op 13 april
Op woensdag 13 april wordt de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd en vervolgens overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De presentatie is rond het middaguur live online te volgen en ook later terug te kijken. Vanaf dat moment is de Staat van het Onderwijs ook als pdf te downloaden op onze website. Op 13 april ’s middags wordt de inhoud nader toegelicht in een reeks webinars.

Onderwijsestafette
Tussen 13 april en 11 mei is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over oplossingsrichtingen voor de thema’s kansengelijkheid en basisvaardigheden. Op onze website presenteren wij alle uitkomsten van de estafette. 

Werkconferentie op 11 mei
Op woensdag 11 mei volgt een – fysieke – werkconferentie, waarbij we op zoek gaan naar wat werkt. Dit doen we door de oplossingen die in de estafette zijn gepresenteerd nader te exploreren met input van zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk; leerkrachten en docenten, schoolleiders en bestuurders.